Historie Vlengendaal in vogelvlucht

Rond het jaar 200 na Christus is er sprake van bewoning in het gehucht Vlengendaal (Romeinse villa). Eeuwenlang bestond Vlengendaal uit vijf huizen en twee boerderijen. Door de eeuwen heen heeft Vlengendaal diverse nationaliteiten gekend. Spaanse rijk rond 1600, Oostenrijk (Habsburgers) rond 1700, Franse republiek rond 1800, Vervolgens Koninkrijk Nederland (1814-1831), Koninkrijk Belgie (1831-1839) en tenslotte weer Koninkrijk Nederland vanaf 1839 tot heden.


Eigenaren van Hoeve Vlengendaal

Zover te achterhalen in de geschiedschrijving:

Anno 1325 Gerard van Julemont hoeve in leen van de Hertog van Brabant.
Anno 1500 Edmond van Hockirchen
Anno 1641 Johan Adolph van Imstenrade en Cchristina Sonniege von Loë van Wissen
Anno 1693 Philipp Christopher de Loë
Anno 1708 Johan Adolph Joseph Alexander von Loë
Anno 1743 Francois Charles Christoph von Loë
Anno 1749 Gerard Antoine Edmond Assuere von Loe-Imstenraedt
Anno 18?? Familie Huynen

Oude kaart Bocholtz

Op 15 maart 1889 vestigde zich het echtpaar Jean Hubert Vaessen-Maria Catharina Hamers als pachters op Hoeve Vlengendaal. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren:-Hubertina (1855-1913)
-Jean (1856-1925)
-Hubert (1858-1938)
-Lucas (1860-1938)
-Joseph (1862-1950)
-Frans (1865-1939)
-Antoinette (1866-1917)

Zoon Lucas huwde Maria Xhonneux uit Sippenaken (B) en vestigde zich op de boerderij Vlengendaal. In 1898 werd de boerderij overgenomen door het echtpaar Vaessen-Xhonneux. Uit dit huwelijk werden eveneens zeven kinderen geboren, waarvan er echter uiteindelijk vijf in leven bleven te weten:

-Maria
-Jean
-Pierre
-Leopold
-Lucas


In 1911 kocht het echtpaar Vaessen-Xhonneux de hoeve Vlengendaal en de landerijen van de familie Huynen uit Horbach.

Het echtpaar Leopold Vaessen (opa) is gehuwd met Maria Neven (oma) in 1938 en zijn ingetrokken in de Puthof na vertrek van Jean Vaessen naar Keversberg. Puthof is gebouwd door Vader Lucas in 1927.

Door deling van de Vlengendalerhof werd de Puthof toegewezen aan jongste zoon Lucas. De Vlengenderhof werd gedeeld door de broers Leopold en Pierre. In 1946 werd de paardenstal van de Vlengendalerhof verbouwd tot woning. Deze werd betrokken door het echtpaar Leopold Vaessen-Neven. Pierre Vaessen en zijn gezin is in 1956 vertrokken naar Luxemburg.

Na het overlijden van Leopold Vaessen in april 1971 werd het bedrijf overgenomen. De twee zonen Jo en Hub vestigden beide hun bedrijf op Vlengendaal, respectievelijk een melkveebedrijf en varkensbedrijf. Momenteel zijn er geen koeien en varkens meer aanwezig. In de “oude” stallen worden nu paarden en schapen gehuisvest. Op hoeve Vlengendaal wonen momenteel Jo en Hilde Vaessen-Broecheler en Marian Vaessen-Corsius en haar kinderen.
(Foto: Vlengendaalerhof 1920)